Ćwiczenia

Wyszukaj pionowo – zadanie

W zadaniu poniżej chciałbyś sprawdzić, czy elementy podane na liście po prawej stronie znajdują się i na liście po lewej stronie. W tabeli po lewej mieszczą się  dane na temat wszystkich sprzedawanych do tej pory drukarkach. Po prawej stronie są dane w tematyce drukarek sprzedanych w poprzednim miesiącu. Chcemy w związku z tym odczytać, czy w poprzednim miesiącu pojawiła się drukarka, która nie pozostała do tej pory sprzedawana czyli taka, jakiej nie ma zapisanej w archiwum po lewej. W podanym kontekście wystarczy znaleźć nazwę każdej z drukarek. Jeśli drukarka nie będzie w ogóle odkryta, to funkcja pokaże błąd „#N/D”, co symbolizuje, że ten element nie jest dostępny, a zatem  iż nie znajduje się na liście po lewej. (więcej…)

Ćwiczenia

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO – znajdowanie elementu na liście

Kolejną z bardzo użytecznych funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest znajdywanie elementu na liście. Zadanie przedstawione poniżej polega na sprawdzeniu, czy lista podanych elementów po prawej stronie komórek tabeli znajduję się także po stronie lewej. Tabela z lewej strony zawiera szereg informacji o sprzedanych do tej pory drukarkach, zaś strona prawa zawiera informację o drukarkach sprzedanych w ostatnim miesiącu. (więcej…)

Ćwiczenia

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO – Łączenie wartości do wyszukiwania

Spośród wielu użytecznych zastosowań funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, jako jedną z najczęściej używanych można wyróżnić połączenie wartości do wyszukiwania (dowiedz się więcej na temat tej funkcji TUTAJ). W zadaniu poniżej musisz wyszukać wynagrodzenie kilku pracowników firmy. Podane są ich kody pracownicze. Kod pracowniczy Czytaj więcej…