Wyszukiwanie

Przejdz Do – podstawy

Jeśli chcesz prędko odszukać/zaznaczyć komórki na konkretny temat w Excelu i przejść do tych komórek arkusza – jest to możliwe dzięki wykorzystaniu opisywanego narzędzia. Chcesz „przejść do” także na wykresie? Stwórz wykres dzięki http://wykresyexcel.pl/ Cele opcji Przejdz Do Jego zastosowanie to odnajdywania komórek w tematyce wskazanej o konkretnym adresie albo nazwie Czytaj więcej…

Bez kategorii

Excel WYSZUKAJ.POZIOMO

Pokazuje pozycję znajdująca się w tabeli danych, odpowiadającą alternatywnej, znanej użytkownikowi liczby. Funkcja bliźniacza do WYSZUKAJPIONOWO, jednak wyszukująca w tabelach czyniących poziomo, natomiast nie pionowo. Całość, co dotyczyło kolumn arkusza w funkcjonalności WYSZUKAJPIONOWO, dotyczy tabel w przypadku WYSZUKAJPOZIOMO. Pomyśl sobie przypadek, gdy masz w jednej kolumnie wyliczone numery faktur i Czytaj więcej…

Przykłady użycia

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO – szukaj w bazie danych

Kolejnym z wielu zastosowań funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest przeszukiwanie bazy danych. Jest to o tyle ważne zastosowanie, gdyż przyśpiesza nam pracę z obszernymi tabelami. W zadaniu poniżej musisz wyszukać płeć, województwo oraz nr ID osoby o nazwisku „Bajerowski”. Nazwisko to została podane i zapisane gdzieś w komórce Excela, a informacje na Czytaj więcej…

Ćwiczenia

Wyszukaj pionowo – zadanie

W zadaniu poniżej chciałbyś sprawdzić, czy elementy podane na liście po prawej stronie znajdują się i na liście po lewej stronie. W tabeli po lewej mieszczą się  dane na temat wszystkich sprzedawanych do tej pory drukarkach. Po prawej stronie są dane w tematyce drukarek sprzedanych w poprzednim miesiącu. Chcemy w związku z tym odczytać, czy w poprzednim miesiącu pojawiła się drukarka, która nie pozostała do tej pory sprzedawana czyli taka, jakiej nie ma zapisanej w archiwum po lewej. W podanym kontekście wystarczy znaleźć nazwę każdej z drukarek. Jeśli drukarka nie będzie w ogóle odkryta, to funkcja pokaże błąd „#N/D”, co symbolizuje, że ten element nie jest dostępny, a zatem  iż nie znajduje się na liście po lewej. (więcej…)

Ćwiczenia

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO – znajdowanie elementu na liście

Kolejną z bardzo użytecznych funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest znajdywanie elementu na liście. Zadanie przedstawione poniżej polega na sprawdzeniu, czy lista podanych elementów po prawej stronie komórek tabeli znajduję się także po stronie lewej. Tabela z lewej strony zawiera szereg informacji o sprzedanych do tej pory drukarkach, zaś strona prawa zawiera informację o drukarkach sprzedanych w ostatnim miesiącu. (więcej…)

Ćwiczenia

Excel WYSZUKAJ.PIONOWO – Łączenie wartości do wyszukiwania

Spośród wielu użytecznych zastosowań funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, jako jedną z najczęściej używanych można wyróżnić połączenie wartości do wyszukiwania (dowiedz się więcej na temat tej funkcji TUTAJ). W zadaniu poniżej musisz wyszukać wynagrodzenie kilku pracowników firmy. Podane są ich kody pracownicze. Kod pracowniczy składa się z numeru działu, myślnika i numeru pracownika w Czytaj więcej…